Project Description

Diseño y maquetación del «Fons d’Art, Creu Roja a Catalunya (1970 – 2009)».